Opbrengst Collecte Epilepsie-fonds

De collecte van het Epilepsiefonds heeft opgebracht € 849,40. Dank aan alle collectanten en u voor uw bijdrage. Namens het Nat. Epilepsiefonds,
Anne Marie Boogmans