De Bedevaartsreis van 17 t/m 24 september

Ondergetekende organiseert al 10 jaar deze reizen naar de Maria Verschijningen aldaar. Ik ga zelf ook weer mee. Ook mijn vrouw, die internist is en tevens gespe cialiseerd is in homeopathie, accupunctuur en de medicinale leer van de Heilige Hildegard van Bingen, zal indien mogelijk ook weer deelnemen aan deze bede vaart. Deze week is de allerlaatste kans om U op te geven. Uitsluitend rechtstreek se aanmeldingen aan de coordinatrice, mevr. Annie Wouters tel. 0497 643380 maken nog een kans. Ook Annie Wouters uit Reusel gaat weer mee, evenals de geestelijk leider, pastoor Luc Buyens uit Reusel. In overleg met pastoor van der Plas delen wij U deze hedendaagse, maar nog vrij onbekende Mariaverschijningen mee. Hierin geeft Moeder Maria elke 25ste van de maand, via zieneres Vicka, een nieuwe boodschap af aan de wereld. Straal liefde, aandacht en toewijding uit!! De hartelijke groeten van de leider van de Stichting, Maria Immaculata Regina Pacis.
Frank van Strijthagen