Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 1 juli 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 1 juli 2010.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening
 2. Spreekrecht
 3. Mededelingen w.o.
  • Vernieuwen Hoge Brug
  • Aanleg trottoir tussen Klaverblad en Meer- en Geerweg
 4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 april 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
 5. Voortgang van de diverse projecten gebiedsvisie Stompwijk o.a. Kulturhus, saneren verspreid liggend glas, 1e fase verbindingsweg en recreatief knooppunt.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

de (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp