Parochieberichten

De  woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Zaterdag       13 nov.      19.00 uur               Geen viering 

Zondag         14 nov.      11.00 uur               woord en communieviering met parochiekoor,

                                       voorganger Mw. Riet v d Ham

                                       Na de viering koffie drinken in het Dorpshuis.

Devotie kaarsen voorop het kerkhof of thuis, zijn nu te koop bij het secretariaat, kosten € 2,00

Misintenties

Zaterdag 13 november 19.00 uur geen viering

Zondag 14 november 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, overleden ouders v Leeuwen – Kuipers, overleden ouders Vreeswijk – v Leeuwen, Bert de Jong, Lena de Jong – v d Geest, Tiny v Santen – Ham, Niek v Santen, Gerardus v Santen, Anna v Santen – Arkestein, overleden ouders v Boheemen – v d Krogt, Magda v Santen – v Paassen,  Thea v Leeuwen – Kuipers, Piet v d Arend, Gerardus v Steen, Jan v .d. Krogt, Adrianus en Wilhelmina v Wijk – Ham, Jan Koevoet, Kees Luk, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Riet Vurens – de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen – Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen.         

Lectoren en kosters

                         Zaterdag 13 november zondag 14 november

Lector              geen                               Jan Havik

Misdienaars     geen                               Simon v. Es/ Yvet    Zandbergen

Koster             Antoon v Santen             Antoon v Santen

Weekendviering Zoeterwoude

Zaterdag  13 november 19.00 uur Chris. Dienaar eigentijdse viering met eigentijds koor voorganger pater v d Eijnden.