Papier Container

Met de jaarwisseling, worden de papiercontainers van de parkeerplaats bij Stompwijk 92, verwijderd. De containers worden dan weer in de eerste week van ’t nieuwe jaar teruggeplaatst.

Vermeldenswaardig is dat ’t weer ’n goed jaar was wat betreft de papieropbrengst. Mede daardoor zullen we gebruik gaan maken van twee containers.

Hierbij bedank ik u allen voor de bijdragen.

Rest mij van deze plaats u fijne feestdagen en ’n gezond 2011 to te wensen

Theo Duyvestijn