Kerstbomen inleveren

Net als voorgaande jaren houdt de gemeente een grote kerstboominzamelactie zodat de bomen op milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

Vijftig cent per boom

Een verschil met vorig jaar is dat er geen loten meer uitgedeeld worden. De vergoeding per ingeleverde kerstboom is verhoogd.

U ontvangt € 0,50. Bij grote hoeveelheden verzamelde bomen (meer dan vijftig) bestaat de mogelijkheid op afroep aan huis af te halen. Neem dan contact op met het gemeentelijke Meld- en Informatiecentrum, telefoon 14 070.

De bomen kunnen in Stompwijk worden ingeleverd op woensdag 5 januari 2011, 13.30 – 15.30 uur -Meerlaan hoek Hoefblad