Parochieberichten

Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie.

Woensdag  12 jan. 09.00 uur geen viering

Donderdag 13 jan. 20.00 uur vergadering van de pastoraatgroep.

Zaterdag    15 jan. 19.00 uur geen viering

Zondag      16 jan. 11.00 uur woord- en communiedienst met samenzang

Voorganger Pastor Marianne Hoogervorst

Misintenties

Zaterdag 15 januari 19.00 uur is er geen viering

Zondag 16  januari, 11.00 uur voor de overleden armen en  weldoeners van de parochie, Gerard v. Rijn, Barry v. Bohemen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Jannie Suijten—v. Leeuwen,  Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink – Luiten, Jan van Wissen en familie van Wissen– van Brecht.   

Kerkhulpen                         Kosters   Lectoren  Misdienaars

Zaterdag 15 jan. 19.00 uur  AH          geen         geen

Zondag    16 jan. 11.00 uur  AH          geen         Josine en Marinka v Es

Catechese –aanbod

Symbolen in de liturgie

Wij mensen hebben symbolen nodig. Met symbolen willen wij verbinding maken met datgene waarin wij geloven. Denk maar eens aan het WK voetbal: Hoe straten waren volgehangen met vlaggen en wimpels en ramen versierd om ‘onze jongens’  te ondersteunen. Sommige supporters hebben een voetbalshirt van hun club in de auto hangen. Je zou kunnen zeggen dat het minishirt bemiddelt. Het is een gemakkelijke manier om je idolen in de buurt te weten.

Gelovige mensen kunnen helemaal niet buiten symbolen. Een relatie onderhouden met God is zo complex en veelzijdig, dat er wel middelen nodig zijn om die afstand te overbruggen.

Het duidelijkste en meest bekende symbool is het kruis. Daarnaast kent onze liturgie nog vele andere symbolen. Van oudsher kan en wil de kerk niet in woorden blijven steken, maar alle zintuigen aanspreken. Er worden kaarsen aangestoken, de voorgangers dragen liturgische kleding en de kleur geeft de kerkelijke tijd van het jaar aan. Bij de doop gebruiken we water en olie. Aan het begin van de vastentijd leggen we as op. 

Een aantal voorbeelden om duidelijk te maken welk een schat aan symboliek de katholieke traditie biedt. Op vier avonden willen we ingaan op de betekenis en de waarde hiervan voor onze eigen geloofsbeleving.

Gespreksleider: Pastoor J. van der Bie

Plaats: Christus Dienaarkerk aan de v. Swietenstraat in Zoeterwoude, Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur

Data: woensdag 16 februari – 2 maart – 16 maart – 30 maart 2011

Aanmelden tot uiterlijk 1 februari 2011 via het mailadres van ondergetekende. De cursus gaat alleen door bij een minimale deelname van 7 personen.

U bent van harte welkom!!!!

Pastoor J. van der Bie mailadres: ja.vanderbie@planet.nl