CDA Zuid-Holland kiest voor ruimte

Het CDA staat voor steden en dorpen, die goed bereikbaar zijn met het Openbaar Vervoer, de auto en de fiets. Door de inzet van CDA in de provincie is er in de afgelopen 4 jaar 110 kilometer nieuwe fietspaden aangelegd, waaronder het Zijdepad in Leidschendam als onderdeel van de snelfietsroute. En als het aan de CDA ligt komt er nog eens 130 km bij. Het CDA geeft daarbij de prioriteit aan fietspaden in recreatiegebieden en aan snelfietsroutes, zoals tussen Leiden en Den Haag. Bij de toekomstige waterberging in de Nieuwe Driemanspolder zal er ook veel aandacht zijn voor fietsroutes en recreatie.

Daarnaast is het behoud van het open landschap voor het CDA belangrijk. Met het toepassen van de Ruimte voor ruimte regeling voor verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in het landelijke gebied rondom Stompwijk, zijn een aantal verouderde kassen opgeruimd. Hiermee wordt verrommeling van het groene open weidelandschap tegengegaan. Dit geldt ook voor de Duivenvoordecorridor, waarbij kassen plaatsmaken voor de oorspronkelijke groene cultuur historische waarde van het gebied. Het CDA is trots op het groene Leidschendammerhout en werkt actief aan het veilig stellen van de groene Vlietzone. Het CDA kiest voor kwaliteit van de schaarse groene ruimte die onze gemeente rijk is.

Door het duurzaam en veilig inrichten (zoals de N206) en verbreden van provinciale wegen, zorgt de provincie bovendien voor betere doorstroming, waardoor onze gemeente goed bereikbaar blijft. Voor de komende jaren staat het opknappen van het OV knooppunt op de lijst om aangepakt te worden. Deze bereikbaarheid via OV, auto en de fiets biedt kansen voor ondernemers. Het CDA staat voor een ondernemend Zuid-Holland, waarbij oude bedrijventerreinen worden opgeknapt.