Open brief vrienden van Stompwijk

 Aan: Dhr. E. Fontein

Dr. van Noortstraat 98

2266 HA  Leidschendam

 

Betreft: geschil Kulturhus                                                                                             Leidschendam, 17 februari 2011

 

OPEN BRIEF

Geachte heer Fontein (beste Eric),

Tijdens de Adviesraad van donderdag 10 februari 2011 is als onderwerp besproken het project Kulturhus. Uit de presentatie die wij daar kregen, maken wij op dat er op dit moment onoverkomelijke problemen zijn om het project Kulturhus op de eerder ingeplande locatie te realiseren. Met deze brief willen wij een oproep aan u doen om er samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg uit te komen. Het emailcontact dat wij hadden met u en uit de cryptische omschrijving die wij als antwoord kregen blijkt, dat u niet tegen de verkoop van het stuk grond bent waarop Kulturhus, de lagere school en een aantal woningen gepland zijn. Eerder zijn er voor u andere problemen in de personele sfeer bij de gemeente, die het onmogelijk maken om tot een akkoord te komen met deze.

U weet dat wij als ‘Vrienden van Stompwijk’ de gehele gebiedsvisie mede tot stand hebben gebracht en hebben hier heel veel tijd en energie in gestoken. Natuurlijk…, wij hebben ons altijd zeer kritisch opgesteld wanneer het om het wel en wee van het dorp Stompwijk ging, mede omdat het dorp en het buitengebied ons te dierbaar is om te laten verkwanselen. Met het project Kulturhus zou Stompwijk een zeer positieve impuls krijgen waar alle inwoners van dit mooie dorp profijt van hebben. Stompwijk is hard toe aan een opknapbeurt en juist het Kulturhus met de daarbij behorende opstallen maken deel uit van deze opknapbeurt. Het restaureren van de H. Laurentiuskerk mag hier een mooi voorbeeld van zijn. Langs deze weg willen wij u dan ook oproepen om terug naar de onderhandelingstafel te gaan met de gemeente en de loopgraven waarin u en de gemeente zich nu in bevinden, te verlaten.

Wij weten inhoudelijk te weinig van de problemen die zich nu voordoen en dat hoeft ook niet, maar deze kunnen toch nooit zo groot zijn dat daar niet over heen te stappen is wanneer beide partijen de intentie hebben eruit te komen. Financieel gezien geeft u aan dat er geen probleem is, uitsluitend in de uitwerking hiervan. Persoonlijk bent u nooit een grote fan geweest van de Vrienden van Stompwijk, omdat onze ideeën over hoe Stompwijk ingericht zou moeten worden voor de toekomst te ver uiteen liggen. Wel zijn zowel u alsook de Vrienden van Stompwijk er altijd over eens geweest dat het project Kulturhus uitgevoerd zou moeten worden, omdat dit goed was voor de jeugd van Stompwijk, haar ondernemers, haar senioren en iedereen die hier qua leeftijd tussenin zit.

Mijnheer Fontein, wij hopen dat u overtuigd bent van onze goede bedoelingen die wij met deze brief willen bereiken. Ook geeft het waarschijnlijk voor anderen inzicht dat een schuldvraag niet persé bij een partij hoeft te liggen. Daar kunnen wij niet over oordelen. Tenslotte ontstaat een conflict altijd uit een voorval waar twee partijen samen niet uit komen. Schroom niet anderen te raadplegen of een mediator in de arm te nemen. Een afschrift van deze brief zullen wij dan ook naar wethouder Gregor Rensen van de gemeente Leidschendam-Voorburg zenden, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project Kulturhus. Tevens zullen wij de Open Brief toezenden aan de redactie van de Dorpsketting, zodat het dorp er kennis van neemt dat partijen bij deze opgeroepen zijn tot actie. Een Kulturhus op een andere locatie als eerder gepland, daar wordt Stompwijk niet beter van. En als suggestie willen wij besluiten dat wanneer u met de gemeente Leidschendam-Voorburg eruit komt dat het plein dat voor het Kulturhus komt te liggen, wat wij eerder als ‘Vrienden van Stompwijkplaats’ hadden willen benoemen, deze suggestie loslaten en als het aan de Vrienden ligt, het ‘Eric Fonteinplein’ genoemd gaat worden. Dat is toch een mooi vooruitzicht.

Met vriendelijke groet,

Actiecomité Vrienden van Stompwijk

namens deze Leo Wijnhoven

NB:

Een afschrift van deze brief is tevens verzonden naar wethouder G. Rensen van de gemeente Leidschendam-Voorburg

 

p/a Dr. van Noortstraat 111a, 2266 GV  Stompwijk

www.vriendenvanstompwijk.nl