Vastenactie 2011 H. Laurentius gaat voor Ghana

Nu de carnaval weer voorbij is gaan wij de veertigdagentijd in. De Missie, Ontwikkeling Vrede groep Stompwijk heeft zich als MOV groep aangesloten bij de nieuw te vormen cluster met andere parochies in Leiden en omgeving. Deze zeer actieve groep mensen hebben verschillende acties voor ondersteuning aan minder bedeelde mensen in eigen, als ontwilkkelingslanden. De H. Laurentiusparochie in Stompwijk gaat met bovengenoemde parochies actie voeren voor het bouwen van een school met bijgebouwen in Ghana. Het project wordt mede ondersteunt door Cordiad, wat zekerheid geeft dat het gedoneerde geld goed besteed wordt.

Voor dit doel hebben wij Stichting het Dorpshuis bereid gevonden eenmalig de grote zaal beschikbaar te stellen voor het houden van een vasten maaltijd. Deze wordt gehouden 31 maart om 17.30 uur in het Dorpshuis, u hoeft geen bestek of bord mee te brengen, alle benodigd vaatwerk is aanwezig. Tijdens deze maaltijd wordt er een collecte gehouden ten behoeve van boven genoemd doel. Ook staat er een vastenbus in de zaal. Het vastenzakje komt in deze tijd weer in de Dorpsketting, daarover later meer.

Deelname is op vrijwillige basis, voor deelname even een telefoontje naar Antoon van Santen 071-5804342 of Annie van Rijn. Dit om niet verrast te worden met een te kort aan soep enz. Wij kunnen 100 mensen hebben, dus stel ons niet teleur, het gaat om het goede doel. Wilt u ons als vrijwilliger ondersteunen, u bent van harte welkom met uw hulp.