collecte handicap.nl

Collecte Handicap.nl 

houdt deze week van 6 t/m 11 juni haar jaarlijkse collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Vanuit de opbrengst van de collecte helpt het Ango Fonds mensen met een functiebeperking die speciale voorzieningen nodig hebben en geeft zij individuele financiële hulp. Ango maak(t) beter leven mogelijk.

We krijgen ook dit jaar weer de volledige medewerking van de leerlingen van groep 8 van de Maarten v.d. Velden school en hun meester Richard. Ondanks de drukke week met Fancy Fair en schoolreisje gaan ze toch nog tijd vinden om met de collectebus langs te komen. Mocht u ze gemist hebben, er staat ook in de Coop supermarkt een collectebus!

Bij voorbaat dank namens de collecte organisatie,

Annie van Rijn