Bedankt

Namens de Maag/Lever en Darm stichting

bedankt voor uw gift aan de collectanten.
Collectanten natuurlijk hartelijke dank voor jullie inzet.
De opbrengst is in totaal € 716.08 en 2 gulden!


Groeten, Marian den Hartog