CDA vraagt snelle aanpak

CDA vraagt snelle aanpak verzakking aan de Stompwijkse weg

CDA raadslid Yvonne van Boheemen heeft gevraagd om de raadsbrief m.b.t Stand van zaken van de Stompwijkse weg te bespreken in de commissievergadering van Openbaar Gebied op 23 augustus as..

Sinds 21 april is er een stuk van ongeveer 50 meter verzakt aan de Stompwijkse weg. Op last van Hoogheemraadschap Rijnland heeft de gemeente dit stuk afgesloten voor het vrachtverkeer zwaarder van 3.500 kg. Met name ondernemers ondervinden veel hinder van de afsluiting omdat zij er met hun vrachtwagens om moeten rijden. Ook toeleveranciers moeten omrijden. Daarnaast zorgt het extra vrachtverkeer in het dorp voor onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Als gevolg van de afsluiting moeten de vrachtwagens  nu twee keer door het dorp rijden ipv één keer.  

Gezien het spoedeisende karakter van dit onderwerp zal Yvonne van Boheemen de wethouder Van Ostaijen vragen om op korte termijn de problematiek aan te pakken.

 

Yvonne van Boheemen

CDA gemeenteraadslid Leidschendam-Voorburg

AM.van.boheemen@leidschendam-voorburg.nl