Portaal tegen zwaar verkeer Stompwijkseweg

Portaal tegen doorgaand zwaar verkeer Stompwijkseweg 

Binnenkort is doorgaand zwaar verkeer op de Stompwijkseweg niet meer mogelijk. De gemeente Leidschendam-Voorburg plaatst op korte termijn een portaal met een maximale doorrijhoogte van 2,85 meter. Deze fysieke maatregel was al aangekondigd. Ondanks strengere handhaving door de politie werd het verbod voor zwaar verkeer veelvuldig genegeerd. Op verschillende plaatsen schuift de Stompwijkseweg door ernstige spoorvorming en verzakkingen in de richting van de Stompwijksevaart. Dit acute risico dwingt de gemeente tot ingrijpen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft dit aan de gemeente opgelegd. De gemeente sluit niet uit dat zij binnen afzienbare tijd ook op andere plaatsen van de Stompwijkseweg de rijstrook aan de waterzijde moet afsluiten.

Verbod

Sinds 21 april is de Stompwijkseweg over een afstand van ongeveer vijftig meter gesloten voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Het gaat om het gedeelte tussen de huisnummers 37 en 58. Gezien het risico was een verbod voor zwaar verkeer onontkoombaar. Verkeerslichten regelen de voortgang van het overige verkeer. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Doodlopend

De Stompwijkseweg is voor zwaar verkeer dus een doodlopende weg. Alleen zwaar bestemmingsverkeer is op de Stompwijkseweg toegestaan tot aan de afsluiting bij de huisnummers 37 en 58. Tractoren moeten omrijden via Kostverlorenweg, Wilsveen, Voorweg, Zoetermeer en Middelweg. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Zoetermeerse Rijweg.

Korte termijn

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken gezamenlijk aan een oplossing voor de problematiek van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat, de enige directe verbindingsweg tussen de kernen Stompwijk en Leidschendam. Dat moet een structurele oplossing zijn voor de lange termijn. Komende week wordt een voorstel verwacht voor een oplossing voor de korte termijn, zodat het verkeer weer gebruik kan maken van de weg. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt over ongeveer een half jaar plaats.