parochieberichten

kerk

Overleden: Riet Oliehoek- de Haas in de leeftijd van 73 jaar.

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Donderdag  8 mrt.            18.00 uur vastenmaaltijd in het dorpshuis, voor opgave tel.  5804342 of                                      5802059

Zaterdag   10 mrt.           19.00 uur geen viering  

Zondag     11 mrt.            11.00 uur 3e zondag van de vasten,  woord- en communieviering met                                    parochiekoor

                                                 Voorganger Mw. R.v.d. Ham 

                                        11.00 uur voorbereiding 1e H. Communie in de pastorie

Misintenties

Zondag 11 mrt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, overleden ouders Vreeswijk -v. Leeuwen, Nico v. Boheemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, voor overleden broers en zus, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm,   Gerarda de Jong v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg- vd Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij, Sjaan v. Marwijk- v Santen, Riet Oliehoek- de Haas.

 

Kerkhulpen                                                Kosters                            Lectoren                     Misdienaars

Zaterdag   10 mrt.  19.00 uur                       John O.                           geen                             geen

Zondag     11 mrt.  11.00 uur                       John O.                           Jan H.                           Monica v. S

                                                                                                                                       Miranda v. Dijk

   

Mededeling van uit het secretariaat

Vastenmaaltijd

Donderdag 8 maart wordt er een sobere vastenmaaltijd gehouden in het dorpshuis. U bent vanaf  18.00 uur van harte welkom in de grote zaal. De collecte komt geheel ten goede aan stichting Amigos, waar Linda de Jong werkzaam is in Bolivia en de straatkinderen een betere toekomst probeert te geven. Voor opgave even bellen naar Annie v. Rijn of Antoon v. Santen  5804342 of 5802059

Iedereen is van harte welkom. Warm bij u aanbevolen.

Herinnering Prijsvraag voor Vastenmaaltijd

U las het vorige week al. Op donderdag 8 maart wordt in het Dorpshuis weer een Vastenmaaltijd gehouden. (U kunt zich nog opgeven bij Annie van Rijn of Antoon van Santen, zie hierboven) Het thema van de viering bij de vastenmaaltijd is: “Je komt op het eind bij jezelf terecht”. Uit welk lied komt dit thema?

Schrijf op een briefje: de titel en degene die het zingt en natuurlijk uw naam

(en als u niet aanwezig bent bij de vastenmaaltijd dan graag ook uw adres en telefoonnummer). U kunt het briefje in de brievenbus van de pastorie (o.v.v. Vastenmaaltijd) of vóór aanvang van de vastenmaaltijd in een gereedstaande bus doen. Onder de goede inzenders wordt een paasei verloot.

Marianne Turk