H. Laurentius Stompwijk

kerkParochieberichten H.Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Elisabeth Johanna Maria ( Jet) Overdevest – Rijneveen in de leeftijd van 45 jaar.

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie.

Woensdag   09 mei 19.00 uur avond wake met gemengd koor voor Jet Overdevest – Rijneveen.

Donderdag  10 mei 10.30 uur eucharistieviering voor Jet Overdevest – Rijnebeek, (Geen koor) waarna we haar begeleiden naar het crematorium  De Meerbloem te Zoetermeer. Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas

                                19.00 uur Rozenkrans gebed Voorganger Jan v. Rijn

Zaterdag     12 mei. 19.00 uur Woord en communieviering met samen zang. Voorganger Mw. R. v.d. Ham

Zondag       13 mei . 11.00 uur Woord en communieviering met parochiekoor Voorganger Mw. R.v.d. Ham

Misintenties

Zaterdag 12 mei 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. Kees Luk en familie, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Mw. Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater.

Zondag 13 mei. 11.00 uur Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Femia Janson – Sloot Jaargetijde, Jo Verhagen – Hoogendijk, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Cor Janson, overleden ouders v. Santen – Overdevest, Tinie v. Santen – Ham, Piet Roeling, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens,  Thea v. Leeuwen – Kuipers,  Fam v. Leeuwen – Kuipers, Piet v.d. Arend, Jaap Wamerdam, Magda v. Santen – v.Paassen, Jan Kerkvliet, Maartje Tuit – Noorlander, Leen v.Boheemen, Lena de Jong – v.d. Geest, Bert de Jong, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg—v.d. Lubbe, Nicolaas .v. Schie Corrie Groeneweg – v.d Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Riet Oliehoek – de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Mw. G. Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater.

kerkhulpen                                                          Kosters              Lectoren            Misdienaars

donderdag 10 mei   10.30 u                                Adriaan H                geen                    geen

                                19.00 u                                   A.v.S                     Jan v Rijn            geen

Zaterdag    12 mei.  19.00 u                                John /Frieda v. S     Cees Bergen        geen

Zondag      13 mei.  11.00 u                               John O.                     Jan Havik              Ashley J/ Inge Rotteveel

Mededeling van uit het secretariaat

Huwelijk Wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuur dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie.

Dopen Wilt u uw kind laten dopen! Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering data zijn vastgesteld op  1 juli, 2 september en 18 november, opgave via het secretariaat van de parochie.

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat. Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.