Een nieuw nummer Rondom de kerk!

Het ligt achter in onze kerk. Het laatste nummer al weer van dit seizoen. Met het laatste nieuws van alle parochies van ons cluster.  

Omdat er maar 100 bladen voor Stompwijk zijn, wil ik één stuk er uit hierbij in onze Dorpsketting plaatsen. Een stuk dat extra aandacht verdient. En hierna…? In september verschijnt het volgende blad. Dus wat Rondom de kerk betreft: Bedankt voor het lezen en tot in september ! 

Agnes van Boheemen- Vollebregt

rondom de kerk 1Wie is er niet groot mee geworden?

Gezinsvieringen! In de 70-er jaren ontstond het idee om de vieringen in de kerk begrijpelijker te maken voor kinderen. Zo ontstonden de gezinsvieringen. En ook in Stompwijk waren er enthousiaste mensen mee bezig. De kerk zat vaak vol. Iedere maand werd een viering samengesteld. Er kwam een kinderkoor met soms wel ruim 40 kinderen. Werkgroepen, dirigenten en muzikanten waren er druk mee. Tijden veranderen en de kerk verandert mee. Er wordt meer tijd besteed aan sport en andere hobby’s.

rondom de kerk 2De kerk bleef wel, maar het aantal vieringen werd minder.

De huidige werkgroep verzorgde er het laatste jaar nog vier. De “Schoenendoos” in november, de Kerstviering en de Palmzondagviering. Ook waren ze betrokken bij het Kindje Wiegen. Sommigen hebben het meer dan 10 jaar gedaan ! Maar dat kan best korter.  Zelf hebben zij nu al jaren geen kinderen meer in de doelgroep. Al enkele jaren geven zij aan om het stokje te willen doorgeven. Ze hebben het altijd met ontzettend veel plezier gedaan. De avonden van voorbereiding waren altijd gezellig. Het werd een hechte groep. Zij staan ook nog klaar om zo nodig een nieuwe groep in te werken.

De laatste viering..?

De laatste viering van dit seizoen is dus al geweest. De werkgroep zou het heel erg vinden als ze moeten stoppen zonder opvolging. Het zou mooi zijn als er ouders zijn die kinderen hier op school hebben, en het willen oppakken.  Maar echt noodzakelijk is het niet. Het kunnen ook jongeren zijn die het b. v. als maatschappelijke stage kunnen gebruiken. Enig plezier in het werken met kinderen is wel nodig. Maar dan  krijg je er ook veel voor terug.  Er is eigen inbreng mogelijk. Je creativiteit gebruiken of ontwikkelen. Alles kan. Vier keer per jaar is toch niet teveel.  Het moet toch onze Stompwijkse eer te na zijn dat er straks niets meer is? Of dat er  mensen  uit een andere parochie moeten komen?

Wie zorgt dat deze werkgroep een mooi afscheidscadeau krijgt?

Agnes van Boheemen- Vollebregt