Parochieberichten

Koster

De komende 6 weken is Adriaan Hilgersom met zijn boot op vakantie, wij wensen hem een behouden vaart toe en hopen hem weer gezond terug te zien. Dringende werkzaamheden worden door Antoon v. Santen waargenomen, het secretariaat kan u hierover verder informeren.

Dopen

De volgende kinderen worden a.s. zondag 1 juli in de parochie gemeenschap op genomen. Mijntje Juffermans, Sabine van Santen, Dylan Onderwater, Nienke Bennis. Van harte gefeliciteerd namens de parochie gemeenschap.

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie.

Zaterdag                       30 juni  19.00 uur   Geen viering

Zondag                           1 juli   11.00 uur  Woord en communieviering met samenzang

                                                13.00 uur   Doopviering.  Voorganger voor beide vieringen,  Diaken H. Peters.

  Misintenties    

Zaterdag 30 juni 19.00 uur geen viering.

Zondag 1 juli  11.00 uur Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jo Verhagen – Hoogendijk jaargetijde, Jan v. Wissen, overleden Fam. v. Wissen – v. Brecht, Jan Kerkvliet, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Cok Hilgersom, Bertus v. Vliet, Bas v.d. Helm, Tiny Bergen – Bunschoten, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot,  

Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Antoon de Winter, Corrie Groeneweg – v d. Kerkhof, Piet Janson, Gerard Pijnacker, Riet Oliehoek – de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Gonda  Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest -Nederpelt.

Kerkhulpen                           Kosters        Lectoren             Misdienaars

Zaterdag    30  juni 19.00 u    A.v.S.            geen                   geen

Zondag        1  juli  11.00 u    A.v.S.            Nel Klijn              Ramon v. S/  Annika Luk