Rabo Rijnstreeks Fonds

Het Rabobank Rijnstreek Fonds helpt!

De Rabobank stelt ieder jaar een deel van haar winst beschikbaar voor lokale, maatschappelijke initiatieven middels het Rabobank Rijnstreek Fonds. Het fonds steunt hiermee verenigingen en maatschappelijke, sociale of culturele projecten in haar werkgebied, zonder hiervoor een tegenprestatie te verwachten.

Bent u betrokken bij een maatschappelijke organisatie, vereniging of stichting en kan uw project een financiële bijdrage goed gebruiken? Dien dan u aanvraag voor 1 september 2012 in via het aanmeldformulier op onze website. Deze is te vinden via www.rabobank.nl/rijnstreek onder het kopje Rabobank Rijnstreek Fonds. Hier staan ook projecten vermeld die reeds een bijdrage van het Rabobank Rijnstreek Fonds hebben ontvangen.

Bepaling van subsidie

Leden van Rabobank Rijnstreek kunnen in de periode van 1 oktober tot en met 6 november 2012 via internet hun stem uitbrengen op één van de projecten die zijn aangedragen. Leden hebben hiermee invloed op de besteding van het Rabobank Rijnstreek Fonds en het coöperatief dividend, van Rabobank Rijnstreek. Alle projecten zijn in die periode te zien op onze website. Op 13 november wordt bekend gemaakt welke verenigingen en stichtingen een financiële bijdrage ontvangen.

Betrokken

Het Rabobank Rijnstreek Fonds heeft al vele projecten ondersteund, in 2011 ontvingen 28 lokale projecten een bijdrage. Zo ontving het G-team van voetbalvereniging Alphense Boys een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe sportkleding, kreeg het Leerplein een donatie voor het bekostigen van bijlessen en/of huiswerkbegeleiding aan jongeren, waarvan de ouders in de WW of bijstand zitten en kreeg de Voedselbank een donatie om een koelwagen aan te schaffen voor het vervoeren van levensmiddelen. Betrokken en dichtbij, dat is het idee. Ook een project voordragen voor het Rabobank Rijnstreek Fonds? Meer informatie over de voorwaarden voor een bijdrage vindt u op www.rabobank.nl/rijnstreek.