parochieberichten

Overleden: Herman Bennis in de leeftijd van 80 jaar

 Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

Dinsdag    23 april  19.00 uur                       Avondwake voor Herman Bennis

Woensdag 24 april  10.30 uur                      Eucharistieviering voor Herman Bennis  waarna begrafenis op het kerkhof naast                                                                               de kerk

                                                                  Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Zaterdag 27 april    19.00 uur                       geen viering

Zondag   28 april    11.00 uur                       Eucharistieviering met samenzang.

`                                                    voorganger Pastoor L. Banning.

 Zondag 28 april, 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Arie, Marie, Kees en To Olsthoorn, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen – v. Paassen, Nico v. Boheemen, Theo en Nellie Wortman – v. Beek, Gé Hoogervorst, Gerarda de Jong – van der Poel, Cornelis Caspers, Francisca Overdevest – Nederpelt, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Toos en Arend v.d. Voort – in ’t Veen, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Wim Suijten.

 

Kerkhulpen                                    Kosters                       Lectoren                     Misdienaars

zaterdag     27 april  19.00 u            John O.                       geen                              geen

Zondag       28 april  11.00 u           John O.                       Paula v. H                       Ramon v. S/ Annika Luk.

 Mededeling uit het secretariaat

 Doopvieringen, deze worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld. Contact via het secretariaat.

Huwelijk, wilt u dat bruidsparen genoemd worden in de voorbeden van een viering, stuurt u dan een huwelijksaankondiging naar het secretariaat van de parochie.

Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door geboorte overlijden of verhuizing melden aan het parochiesecretariaat?

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

 Het secretariaat

 MEIMAAND MARIAMAAND  

Woensdag over een week. begint de meimaand en volgens traditie bidden wij in die maand weer het rozenkransgebed op de donderdagavonden. De eerste keer dat wij dat zullen doen is op donderdag 2 mei. Het is misschien wel wat vroeg om u er aan te herinneren, maar dan kunt u de datum alvast in uw agenda zetten. Hemelvaartsdag valt altijd in de meimaand dus het volgende rozenkransgebed zullen we bidden op woensdag 8 mei. Noteert u die datum ook alvast. Hopelijk wilt u weer de moeite nemen om een half uurtje naar de kerk te komen om Maria`s hulp en bijstand te vragen. U bent weer van harte welkom.

 Jan van Rijn

 FIETSKRING LET OP WIJZIGING!!!!!  

Wegens omstandigheden is de eerste rit met de fietskring verzet naar donderdag 25 april (dus niet op woensdag). We starten dan met 8e seizoen! Als het weer ons goed gezind is gaan we een leuke koffietent opzoeken! We vertrekken zoals gewoonlijk om 9.30 bij de kerk. 

Tot donderdag.

 Annie van Rijn