Fietsen toegestaan op Hazepad

 Binnenkort is fietsen toegestaan op het voetpad van het Hazepad. Voor menig wandelaar of fietser is het momenteel onduidelijk of fietsen hier nu wel of niet is toegestaan. Om hierin duidelijkheid te brengen wil de gemeente dit pad aanwijzen als voetpad, waarop fietsen is toegestaan. Deze maatregel sluit aan bij het bestemmingsplan uit 2003, waarin dit pad is bestemd voor voetgangers en fietsers.

Het Hazepad blijft een voetpad is, maar fietsen wordt toegestaan waarbij van de fietser wordt verwacht dat hij zich aanpast aan de voetganger. Brom- en snorfietsen blijven hier verboden.

De gemeente neemt op korte termijn een verkeersbesluit; daarna worden de borden geplaatst.