CDA Stompwijkse weg

 

CDA wil dat reservering Stompwijkse weg blijft bestaan  

Tijdens de behandeling van de Kadernota op dinsdag, 9 juli, ontstond een discussie over de reservering van 19 miljoen voor de Stompwijkse weg. Eén van de oppositiepartijen wil dit bedrag investeren aan zaken die zijn wegbezuinigd in plaats van te reserveren voor de Stompwijkseweg. Wethouder Financiën Houtzager, was hier heel duidelijk in “het is belangrijk om voor dit grote project te sparen zodat er ook werkelijk invulling aan kan worden gegeven. Als we rekening houden met een totaal bedrag van maar liefst 30 miljoen, zijn we er nog niet”. In aanvulling op deze discussie gaf wethouder Van Ostaijen informatie over de stand van zaken met betrekking tot de intentieovereenkomst met Hoogheemraadschap Rijnland om samen te werken, financieringsbronnen en het onderzoek naar het plan van aanpak. Uit het onderzoek zullen meerdere scenario’s worden beschreven. De keuze voor de oplossing en de financiering komen in een voorstel naar de gemeenteraad na de zomer. “Voor het CDA is het belangrijk dat de renovatie van de Stompwijkse weg in samenspraak met de diverse partijen tot stand komt.” aldus Yvonne van Boheemen.

 Namens de CDA fractie  

Yvonne van Boheemen