In 1857 twee Stompwijkse kortebanen in één jaar

In 1857 twee Stompwijkse kortebanen in één jaar

Voordat Nooit Gedacht in 1909 kortebaandraverijen in Stompwijk ging organiseren hebben plaatselijke kasteleins dat eerder gedaan. In de digitale kranten van de Koninklijke Bibliotheek (kranten.kb.nl) vond ik dat er in 1857 twee kortebanen in Stompwijk zijn gehouden.

De eerste werd gehouden bij de uitspanning De Prins (nu Het Blesse paard).  Op 6 juni werd de eerste prijs (een fraai vergulde pendule) gewonnen door het paard Juffer van J. Groenewegen uit Stompwijk en bereden door pikeur J. de Boer.  De tweede prijs was voor het paard Schoonheid van de Heer C. v.d. Marel uit Nootdorp.  Het is dus zeer waarschijnlijk dat er in 1857 op de Meerlaan al gekortebaand is. Immers herberg De Prins lag aan de Meerlaan.

De tweede kortebaan werd op 28 juni 1857 gehouden aan de Geestbrug (aan de Westvlietweg, toen lag dit in de gemeente Stompwijk). De organisator was kastelein Cruijff. Ook deze kortebaan werd gewonnen door J. Groenewegen uit Stompwijk.  De eerste prijs was alweer een fraaie pendule.  In de uitslag wordt geen naam van het paard genoemd, maar omschreven als “de bruin langstaart merrie”.  Waarschijnlijk is het weer Juffer geweest, die al eerder de draverij bij De Prins had gewonnen. 

Met het krantenbericht uit 1857 is komen vast te staan dat er 52 jaar voor de oprichting van Nooit Gedacht in 1909 al werd gekortebaand in het dorp Stompwijk. Zoals in veel plaatsen in Nederland was de organisatie in handen van plaatselijke kasteleins, die graag omzet wilden maken. In de berichten wordt ook steeds gesproken van grote aantallen bezoekers. Dus dat zal wel gelukt zijn.

Blijft de vraag over of er nog nazaten zijn van de familie Groenewegen. Deze familie woonde waarschijnlijk in de Meer (onder of boven). Zijn er nog gewonnen prijzen bewaard gebleven, is er nog wat documentatie van de dravers en de draverijen? Wie weet hier iets meer van te vertellen?

Vriendelijke groeten Frans Jansen