CDA wil meer kansen voor lokale ondernemers

Uit het recente overleg van de CDA fractie met het MKB Stompwijk bestuur kwam het aandachtspunt van aanbestedingen aan de orde. CDA wil ondernemers uit de eigen gemeente en regio meer kansen bieden om opdrachten van de gemeente te krijgen. “De nieuwe aanbestedingswet biedt daartoe mogelijkheden” aldus Yvonne van Boheemen van het CDA. Het CDA heeft daarom tijdens de behandeling van de Kadernota op dinsdag, 9 juli aan het College  vragen gesteld over hoe het College over deze nieuwe Aanbestedingswet denkt.

De nieuwe Aanbestedingswet, die op 1 april is ingegaan, geeft gemeenten beleidsvrijheid om het inkoop- en aanbestedingsbeleid vorm te geven. Europa werkt met drempelbedragen voor aanbestedingen, bijvoorbeeld voor levering en diensten en voor werken. Onder die drempelbedragen gelden richtbedragen. Gemeenten kunnen die zelf bepalen.

In de beantwoording door het College, gaf wethouder Van Ostaijen aan dat de gemeente die richtbedragen voor enkelvoudige onderhandse aanbestedingen heeft verhoogd. Daarmee biedt de gemeente lokale en regionale ondernemers meer kansen. Op het verzoek van het CDA aan de wethouder om dit ook actief te communiceren werd aangegeven dat de gemeente bij grotere (meervoudige onderhandse) aanbestedingen zoveel mogelijk ondernemers uit Leidschendam-Voorburg en de regio zal uitnodigen om een aanbieding te doen.

“Het CDA is ervan overtuigd dat het beste sociale beleid dat de gemeente kan voeren, is het scheppen van werkgelegenheid binnen de eigen gemeente. Door het toepassen van de nieuwe Aanbestedingswet, krijgen lokale ondernemers meer kansen”.  

Namens de CDA fractie
Yvonne van Boheemen