Hoe oud is het kerstverhaal?

Hoe oud is het kerstverhaal? 

Het kerstverhaal is ongeveer 2000 jaar oud zult u waarschijnlijk zeggen. Maar laat u verbazen over het feit dat delen van dit verhaal al veel eerder zijn geschreven. 

De engel Gabriël zei tegen Maria: Je zult zwanger worden en een zoon baren. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn. 

Wijzen uit het oosten waren op weg om de pas geboren koning geschenken te geven. Ze kwamen bij koning Herodus en vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Bij gebrek aan wifi in het koninklijke paleis, liet Herodus deze vraag onderzoeken door de schriftgeleerden. Deze schriftgeleerden kenden het kerstverhaal kennelijk want ze zeiden: In Bethlehem wordt de koning geboren. 

Ruim 700 jaar voor de geboorte van Jezus schreef de profeet Micha: ‘Bethlehem…, u zult de geboorteplaats zijn van onze koning’. In diezelfde periode schreef de profeet Jesaja: ‘Een maagd zal een kind krijgen, zij zal het kind Immanuël (God is met ons) noemen’. Vele jaren later schreef de profeet Jeremia: ‘God zal een rechtvaardige koning op Davids troon zetten’. Samen met enkele andere teksten uit het oude testament werd hiermee het volgende duidelijk: De Messias (koning van de Joden) zou uit een maagd geboren worden. Dit zou gaan plaatsvinden in Bethlehem. Deze koning zou een afstammeling zijn van koning David. 

Wat was er nou zo bijzonder aan Bethlehem? Koningen woonden immers in de belangrijke stad Jeruzalem waar ook de Tempel stond. 

Na de geboorte van Jezus kwamen er herders op kraamvisite. Deze herders weidden hun schapen vermoedelijk niet ver van de stal waarin Jezus was geboren. In de streek waar Bethlehem ligt, werden veel schapen gefokt. Veel lammeren uit deze streek werden in Jeruzalem geofferd bij het Pesach (Joodse paasfeest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte die plaatsvond nadat de Joden bloed van een lam op de deurposten hadden gestreken). Maar ook werden in de Tempel in Jeruzalem elke dag onschuldige lammeren geofferd bij het morgenoffer en avondoffer voor de zonden van het volk. 

In het nieuwe testament lezen we hoe Johannes de Doper Jezus begroet met de woorden: ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Johannes kende immers de offergewoonten van het Joodse volk. Maar de woorden van Johannes kregen echt betekenis toen Jezus als onschuldige aan het kruis werd geslagen. Net als veel lammeren werd Jezus geboren in de streek van Bethlehem en werd hij geofferd voor de zonden van mensen. En Jezus stierf rond het uur waarop het avondoffer werd gebracht. 

Wie zelf in de Bijbel wil kijken welke gedeelten ik gebruikt heb voor de bovenstaande tekst, kan kijken op de website www.ontdekjezus.nl (profetieën over de Messias en de vervulling door Jezus). 

De verhalen over Jezus zijn nauw verbonden met het Oude Testament. Ook in 2014 gaan we weer samen dergelijke dingen onderzoeken en bespreken in de bijeenkomsten van ‘Verhalen uit de Bijbel’. De nieuwe serie van 6 avonden zal in januari of februari starten en zal weer worden aangekondigd in de Dorpsketting. 

Alwin van Ruijven

 

 

 

Het kerstverhaal is ongeveer 2000 jaar oud zult u waarschijnlijk zeggen. Maar laat u verbazen over het feit dat delen van dit verhaal al veel eerder zijn geschreven.

 

De engel Gabriël zei tegen Maria: Je zult zwanger worden en een zoon baren. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn.

 

Wijzen uit het oosten waren op weg om de pas geboren koning geschenken te geven. Ze kwamen bij koning Herodus en vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Bij gebrek aan wifi in het koninklijke paleis, liet Herodus deze vraag onderzoeken door de schriftgeleerden. Deze schriftgeleerden kenden het kerstverhaal kennelijk want ze zeiden: In Bethlehem wordt de koning geboren.

 

Ruim 700 jaar voor de geboorte van Jezus schreef de profeet Micha: ‘Bethlehem…, u zult de geboorteplaats zijn van onze koning’. In diezelfde periode schreef de profeet Jesaja: ‘Een maagd zal een kind krijgen, zij zal het kind Immanuël (God is met ons) noemen’. Vele jaren later schreef de profeet Jeremia: ‘God zal een rechtvaardige koning op Davids troon zetten’. Samen met enkele andere teksten uit het oude testament werd hiermee het volgende duidelijk: De Messias (koning van de Joden) zou uit een maagd geboren worden. Dit zou gaan plaatsvinden in Bethlehem. Deze koning zou een afstammeling zijn van koning David.

 

Wat was er nou zo bijzonder aan Bethlehem? Koningen woonden immers in de belangrijke stad Jeruzalem waar ook de Tempel stond.

 

Na de geboorte van Jezus kwamen er herders op kraamvisite. Deze herders weidden hun schapen vermoedelijk niet ver van de stal waarin Jezus was geboren. In de streek waar Bethlehem ligt, werden veel schapen gefokt. Veel lammeren uit deze streek werden in Jeruzalem geofferd bij het Pesach (Joodse paasfeest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte die plaatsvond nadat de Joden bloed van een lam op de deurposten hadden gestreken). Maar ook werden in de Tempel in Jeruzalem elke dag onschuldige lammeren geofferd bij het morgenoffer en avondoffer voor de zonden van het volk.

 

In het nieuwe testament lezen we hoe Johannes de Doper Jezus begroet met de woorden: ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Johannes kende immers de offergewoonten van het Joodse volk. Maar de woorden van Johannes kregen echt betekenis toen Jezus als onschuldige aan het kruis werd geslagen. Net als veel lammeren werd Jezus geboren in de streek van Bethlehem en werd hij geofferd voor de zonden van mensen. En Jezus stierf rond het uur waarop het avondoffer werd gebracht.

 

Wie zelf in de Bijbel wil kijken welke gedeelten ik gebruikt heb voor de bovenstaande tekst, kan kijken op de website www.ontdekjezus.nl (profetieën over de Messias en de vervulling door Jezus).

 

De verhalen over Jezus zijn nauw verbonden met het Oude Testament. Ook in 2014 gaan we weer samen dergelijke dingen onderzoeken en bespreken in de bijeenkomsten van ‘Verhalen uit de Bijbel’. De nieuwe serie van 6 avonden zal in januari of februari starten en zal weer worden aangekondigd in de Dorpsketting.

 

Alwin van Ruijven