Berichten RK ParochieKern H. Laurentius Stompwpijk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Zaterdag   1 mrt.     19.00 uur   Geen viering

Zondag     2 mrt.     11.00 uur   Carnavalsviering met Oud Prinsenkoor

                                               Voorganger Pastor J. J. v. Gilde

Woensdag 5 mrt       19.00 uur  Aswoensdag, gebedsviering met samenzang

                                              Voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties 

Zondag 2  Mrt . 11.00 uur voor de overleden weldoeners v.d. parochie,                                                    

Bert de Jong, Lena de Jong – v.d. Geest, overleden fam. Klijn – Lexmond, Gerard v. Rijn, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v. d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Fam Oudijk, Cors Oudshoorn, Leo Luiten, Barry v. Boheemen, Jet Overdevest, Kees Overdevest, voor een overleden vader, Antoon Lelieveld, Elisabeth Maria Lelieveld – v. Veen, Wouterus Gerardus Brugman, Cees Heemskerk, Frans Koorevaar, John Knebel, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Gerarda de Jong – v. d. Poel, Jan Kerkvliet, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Annie v.d. Burg – v. Veen, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Herman Bennis, Nico Verhagen, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen, Cor Oudshoorn – Alkemade, Riet v. Logchem – Bennis, Toos Verhage – Luiten, Elly Bennis – v. Marwijk.

 

Kerkhulpen                                           Kosters                       Lectoren                               Misdienaars

zaterdag     1 mrt.   19.00 u                     A.v.S.                        geen                                      geen

Zondag       2 mrt.   11.00 u                    A.v.S                          Jan v. Rijn                              Dries en Joost v. Bemmelen

Woensdag   5 mrt.   19.00 uur                Adriaan H                     geen                                      geen

 

Zing jij mee op 27 april a.s. in het kinderkoor ?

Op 27 april a.s. zullen een aantal kinderen hun 1e Heilige Communie doen in de kerk. Het is leuk als er dan kindjes zijn die mee willen zingen in het kinderkoor.                        

Heb jij zin om te zingen en ben je enthousiast ? 

Geef je dan heel snel op.

We gaan in maart beginnen met repeteren in de kerk.

(Donderdag avond van 19:00u-19:45u)

 

Opgeven bij: Patricia van Arkelen, Dr. v. Noortstraat 102