Informatieavond bestemmingsplan Kulturhus op donderdag 5 juni

Informatieavond bestemmingsplan Kulturhus donderdag 5 juni

Het Kulturhus is voor Stompwijk een belangrijke voorziening. Er is een start gemaakt met het bestemmingsplan. De gemeente vindt het belangrijk dat u hierover goed wordt geïnformeerd en in de gelegenheid bent om uw reactie te geven. U bent van dan ook harte welkom op de informatieavond bestemmingsplan Kulturhus op donderdag 5 juni 2014 van 20.00 uur tot 21.30 uur. De deuren van het Dorpshuis aan de Zustersdijk in Stompwijk zijn open vanaf 19.30 uur.

Na een welkomstwoord van wethouder Frank Rozenberg krijgt u uitleg over de bestemmingsplankaart, de belangrijkste wijzigingen en hoe de procedure van het bestemmingsplan verloopt. Harm Smit, Maria Loomans, Peter Witteman en Frank v.d. Voort vertellen wat het Kulturhus betekent voor de school, de kinderopvang, de bibliotheek, het consultatiebureau en het Dorpshuis. Ook kunt u kennis maken met Ad van Bavel van het schoolbestuur dat de aanbesteding van het Kulturhus voorbereidt.