Pastoor Banning zegent 1e Pinksterdag columbarium in

Pastoor Banning zegent 1e Pinksterdag columbarium in

 

Wijlen pastoor van der Plas was al een groot voorstander van behoud en uitbreiding van het kerkhof. “Onze overledenen moeten bij de levenden blijven,” was zijn stelregel. Onder zijn pastoraat werd het kerkhof flink uitgebreid. Ook werden al een aantal ornamenten geplaatst om urnen een plek te kunnen geven. Omdat cremeren steeds vaker voorkomt werd door het toenmalige kerkbestuur al uitgekeken naar een betere plaats op het kerkhof. Die werd gevonden tussen het “oude” kerkhof en de pastoorstuin. Deze wat rommelige hoek is er heel mee opgeknapt. Onder het columbarium is ook ruimte gehouden voor lege vazen, gieters enzovoorts. Ernaast is een grote bak met zand welke bij begrafenissen en voor aanvulling gebruikt kan worden.

Het columbarium bestaat nu uit 18 elementen waarin per stuk een aantal urnen kunnen worden geplaatst. Afhankelijk van de grootte. De elementen worden afgesloten met een plaat van zwart natuursteen. Hierin kunnen namen en data worden gegraveerd. Ook is er een plateau waarop bloemen, ornamentjes en dergelijke een plek kunnen vinden. Er wordt al gewerkt aan het plaatsen van een tweede columbarium naast de eerste. Misschien is het nog niet zo hard nodig, maar in verband met kleurverschil is besloten hier niet mee te wachten tot het eerste vol raakt.

Het is een verrijking voor ons kerkhof en nu al vrij te bezichtigen.

 

1e Pinksterdag na de Eucharistieviering van 11.00 uur is iedereen welkom om de inzegening bij te wonen.

 

Namens Beheercommissie H. Laurentiuskerk, Agnes van Boheemen Vollebregt