Beste Dorpsgenoten

Beste dorpsgenoten

In de week van7 t/m13 september vindt weer de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. Tijdens de collecteweek wordt ongeveer 1,6 miljoen opgehaald door ruim 30.000 collectanten. Het fonds krijgt geen overheidssteun en is dan ook afhankelijk van giften en donaties uit de samenleving.

Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren en dus op het hele lichaam. Spieren raken verzwakt of vallen helemaal uit. De meeste spierziekten zijn progressief en een groot deel van de mensen komt zelfs al op jonge leeftijd in een rolstoel terecht. In totaal hebben meer dan 200.000 mensen in Nederland een spierziekte. Een onderzoek kost gemiddeld € 250.000,— De afgelopen tien jaar heeft het Prinses Beatrix Spierfonds bijna € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor  wetenschappelijk onderzoek, mede dankzij de hulp van enthousiaste collectanten. En niet zonder resultaat. Dankzij de financiering van het Prinses Beatrix Spierfonds is er onder andere een levensreddend medicijn voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne.

De collectant komt bij u aan de deur in de week 8 t/m13 september.

heeft u de collectant gemist dan kunt u op de volgende manieren een bijdrage leveren:

-U kunt een bijdrage overmaken NL82INGB0000000969 tnv. Prinses Beatrix Spierfonds Den Haag.

-Sms eenmalig €1,50 door het woord SPIER te sturen naar 4333.

 Meer informatie over het Prinses Beatrix Spierfonds is te vinden op internet:www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

Samen krachtig tegen spierziekten, help mee en geef!

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds alvast hartelijk dank voor uw gift.

Hélène v.d. Bosch