Inloopavond bereikbaarheid Stompwijk

Inloopavond bereikbaarheid Stompwijk

Dinsdagavond 2 september is er in het Dorpshuis in Stompwijk een inloopbijeenkomst die in het teken staat van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk. De verschillende varianten die afgelopen maanden voor de problematiek van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat in beeld zijn gebracht, worden dan toegelicht. Inwoners en ondernemers van Stompwijk en overige belangstellenden zijn van harte welkom om vragen te stellen en een voorkeur uit te spreken voor de in hun ogen meest wenselijke variant. De inloopbijeenkomst begint om 17.00 uur, de presentatie vindt plaats om 19.30 uur.

Consultatienota

Op www.lv.nl/stompwijk staat alle informatie over de onderzoeken die zijn gehouden en de varianten die daaruit naar voren zijn gekomen. Daar staan ook de ‘consultatienota’, een handzame samenvatting, die kort en bondig de problematiek en de mogelijke oplossingen beschrijft en een digitaal reactieformulier.

Voorlopige voorkeur

Burgemeester en wethouders hebben zich half juli uitgesproken voor een voorlopige voorkeursvariant. Die variant houdt in reconstructie van de Stompwijkseweg, herinrichting van de Dr. Van Noortstraat, aanleg van de 1e fase Verbindingsweg en aanpassen van de Huyssitterweg en Huyssitterbrug. Vanaf half september 2014 vindt de besluitvorming plaats over de definitieve voorkeursvariant. Hierin weegt de mening van de bewoners, de bedrijven en andere betrokkenen zwaar mee. Reageren op de varianten is nog mogelijk tot en met dinsdag 9 september. Daarna kunnen het college en de gemeenteraad een definitieve keuze maken voor één van de varianten.