Parochieiberichten

Berichten- RK  Parochiekerk H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag   15 nov. 19.00 uur gebedsviering met EMS koor  Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag     16 nov. 11.00 uur gebedsviering met samenzang.   Voorganger MW. Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag 15 nov. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong- v.d. Poel, overleden familie v. Steen– Tas, ter gelegenheid van een 50 jarig huwelijk, Kees Luk, Jan v. Rijn, Sjaak Disseldorp, Leo Smits.

Zondag 16 nov. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Piet Roeling, Riet v. Logchem– Bennis, Jan v.d. Helm, Corrie v Geijlswijk- v Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten– Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits.

 

kerkhulpen                                              Kosters                      Lectoren              Misdienaars

zaterdag    15 nov.  19.00 uur                 John O.                       geen                      geen

Zondag      16 nov.  11.00 uur                 John O.                    Jan Havik                  geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.