Berichten RK Parochoekerk H. Laurentius Stompwijk

kerk

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Dinsdag     2 dec.  20.00 uur  bijeenkomst van de Wijkcontacten

Zaterdag    6 dec.  19.00 uur  geen viering

Zondag      7 dec.  11.00 uur  2e zondag van de Advent Eucharistieviering met parochiekoor.

                                             Voorganger pastor  G.de Gilde

Woensdag 10 dec. 09.00 uur grote schoonmaak van de kerk, iedereen is welkom.

Misintenties

Zondag 7 dec. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Cornelis en Piet Olijhoek, overleden ouders v. Haastert – Onderwater, Antoon Lelieveld, Elisabeth Maria Lelieveld – van Veen, overleden ouders Vreeswijk – van Leeuwen, Cees v.d. Geest, Bert de Jong, Lena de Jong – v.d. Geest, Riet v. Logchem – Bennis, Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk – v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits.

Kerkhulpen                                       Kosters                   Lectoren                    Misdienaars

Zaterdag    6 dec.  19.00 u                 John O.                    geen                          geen

Zondag      7 dec.  11.00 u                 John O.                    Jan Havik                    geen

Mededelingen vanuit het secretariaat

Amnesty International,

Na de Eucharistieviering van zondag 7 december staat Amnesty International weer achter in de kerk met de kerstkaarten schrijf actie, deze actie geeft eenzame mensen een teken van medeleven met deze kerstgroet.

De kaarten en adressen zijn bij deze mensen achter in de kerk verkrijgbaar.

Warm bij u aanbevolen.