Kerststukjes maken

kerststukje

Kerststukjes maken

Donderdag 11 december, om 9.00 uur gaan we weer traditiegetrouw de kerststukjes maken voor de parochianen van 80 jaar en ouder.

Ook de zieken en partners die dit jaar een dierbare verloren hebben, krijgen een mooi stukje. Wilt u komen helpen dan bent u ook dit jaar van harte welkom in het Dorpshuis.

Uiteraard wordt er weer voor koffie en thee gezorgd met iets lekkers erbij!! Ook materiaal, potjes (of groen uit de tuin) kunnen we altijd gebruiken. De wijkcontact-personen kunnen de stukjes donderdag afhalen vanaf ± 10.30 uur.

Graag een doos of kratje meenemen a.u.b.

Annie v. Rijn (071- 5802059)