Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus  

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668  

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Donderdag 15 jan. 11.00 uur    eucharistieviering met uitvaart voor Mw. E.M.H. Smits-Enze

                                                waarna begrafenis op het kerkhof naast de kerk.

                                                Voorganger pastoor J. v. d. Bie

                             19.00 uur     Avondwake voor Mw. v.d. Burg-Berendsen

Vrijdag      16 jan. 11.00 uur     Eucharistieviering met bijzetting voor   Mw. v. d. Burg- Berendsen op het kerkhof naast de kerk                                                           Voorganger pastoor J. v. d. Bie        

Zaterdag    17 jan. 19.00 uur    Woord- en Gebedsviering  m. m. v. het  E. M. S. koor,

                                                Voorganger: M. Turk

Zondag       18 jan.    11.00 uur  Woord en Gebedsviering  met samenzang.   

                                                Voorganger: M. Turk

Misintenties,

Zaterdag 17 jan. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v. d. parochie, Kees Luk, Jan v Rijn, Elly Bennis -v. Marwijk, Corrie v.Geijlswijk -v. Santen, Jan Vogelaar,  Janus Verhagen, Bep Luiten, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst, Sjanie Waaijer -v. d. Bosch.

Zondag 18 jan. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Arie en Rika van Santen -Verhagen. Jan v.d. Helm, Janus Verhagen, Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst, Jeanne v. d. Bosch -v. Haaster, Carla en Ton v. d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Sjanie Waaijer -v.d. Bosch. 

Kerkhulpen                         Kosters   Lectoren      Misdienaars

Zaterdag 17 jan. 19.00 uur  J. Olyhoek   geen               geen

Zondag   18 jan. 11.00 uur  J. Olyhoek   Jan v. Rijn       geen  

Mededelingen vanuit het secretariaat  

Doopvieringen,

De volgende doopvieringen zijn vastgesteld, 22 februari en 15 maart.

Aanmelden via het secretariaat.   

Hebt u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.

Zaterdag 17 januari is er een viering met het E.M.S. koor.
Het thema is: Hier ben ik
Voorganger is: Marianne Turk
Aanvang: 19.00

 

U bent van harte welkom.