VVD eist fundament Stompwijkseweg

VVD eist fundament Stompwijkseweg

De VVD bemerkt grote verwarring rondom de reconstructie Stompwijkseweg. Wordt deze verzakkende en bodemloze dijk wel een veilige en bereikbare weg?

Na jarenlange discussie over de aanpak van de infrastructuur in het landelijk gebied van onze gemeente heeft de gemeenteraad ingestemd met een miljoenen investering om de bereikbaarheid van Stompwijk te verbeteren.

In de raad van 11 november zijn de financiële risico’s betreffende de bodemgesteldheid benoemd. Groot is dan ook de verbazing bij de VVD dat er nog geen resultaten van een bodemonderzoek bekend zijn bij de gemeente.

Ook over de status van de damwanden is verwarring. In de door het college voorgestelde voorkeursvariant wordt de Dr. Van Noortstraat alleen heringericht zonder volledige reconstructie. De VVD vraagt zich af of deze inschatting valide is. Hierdoor rijst de vraag of de wethouder voldoende rekening gehouden heeft met een daarop aangepaste financiële onderbouwing.

Gelet op de lange procedure van de Stompwijkseweg en een jaar extra variantenstudie heeft de VVD verantwoordelijk wethouder Rozenberg inmiddels om een verklaring gevraagd waarom de resultaten rond de bodemgesteldheid nog niet bekend zijn.