Even voorstellen …

hans ramp

Ik ben Hans Ramp (55) uit Boskoop en wil me graag even voorstellen aan de inwoners van Stompwijk. Begin dit jaar ben ik aan de Doctor van Noortstraat 113B (voormalig Rabobank gebouw) gestart met opvang voor jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking (o.a. autisme en pdd nos). Dit zijn vaak jongeren waar de reguliere zorg in Nederland moeite mee heeft om hen de juiste begeleiding te geven en die wij juist door onze kleinschaligheid én onze eigen methodiek wel op kunnen vangen. De methode die wij hiervoor gebruiken bleek eerder al goed te werken bij een bedrijf voor dagbesteding in Waddinxveen waar ik samen met een andere compagnon jongeren heb opgevangen die tussen wal en schip terecht waren gekomen. Er bleek daar toen al snel vraag te zijn naar ook 24-uurs zorg voor deze doelgroep en vandaar dat ik hier nu juist in Stompwijk mee ben gestart.

Ons huis biedt plaats aan maximaal 7 jongeren, waarvan sommigen kort- en anderen langdurig bij ons zullen verblijven. Onze doelgroep is erg breed, samen met alle betrokken proberen wij maatwerk te leveren om ervoor te zorgen dat onze bewoners nu en in de toekomst het leven kunnen leiden dat bij hen past. Met vrijheid waar mogelijk en begrenzing wanneer nodig. Waarbij wij hen leren om gedeelde verantwoordelijkheid te nemen om te leren, te ervaren en te groeien vanuit hun eigen kracht omdat wij geloven in de mens achter het gedrag.
Ik hoop dat er in de toekomst interactie zal ontstaan tussen onze jongeren en de inwoners van Stompwijk zodat er voor beide partijen een meerwaarde ontstaat. Een voorbeeld hiervan is de oproep die Wouter hiernaast zelf doet omdat hij op zoek is naar een vismaat. In maart zullen wij open huis houden zodat iedereen die interesse heeft eens een kijkje bij ons in de keuken kan nemen, de uitnodiging hiervoor volgt later in de Dorpsketting. Op onze website
www.inizo.nl (innovatie in zorg en omgeving) kunt u meer informatie over ons vinden. Het zou fijn zijn als we iets voor elkaar kunnen betekenen, heeft u dus interesse om zich als vrijwilliger aan te melden dan bent u van harte welkom want onze deur staat altijd open (contact@inizo.nl).


Interview: Anja van Boheemen