Parochieberichten

Berichten- RK Parochie Kerk H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus  

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 06 22027668  

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL36 RABO 0361 5009 47

Actie Kerkbalans: H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49 RABO 0361 5021 68 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/06-55976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Donderdag                        19 maart 19.30 uur                              Pastorraadsvergadering

Vrijdag                             20 maart 19.00 uur                              Dankviering bij gelegenheid van 40 jarig

                                                                                                   Huwelijk Fried en Lia de Jong – Zwetsloot.

                                                                                                  Voorganger: Marianne Turk.

                                                                                                   m.m.v. E. M. S. koor

Zaterdag                          21 maart 19.00 uur                              Geen viering

Zondag                             22 maart 11.00 uur                              1e H. Communie bijeenkomst in kerk/pastorie. 

                                        22 maart 11.00 uur                              Eucharistieviering met samenzang.

                                                                                                  Voorganger: Pater v Ulden

 Misintenties  

Zondag 22 maart 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Antoon Lelieveld, Elisabeth Maria Lelieveld – v. Veen, To v.d. Bos – de Vreede, Martien v.d. Bos, Jan v.d. Bos, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch, Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm – Bierhuis.

 

Kerkhulpen                             Kosters                    Lectoren                   Misdienaars

Vrijdag     20 maart 19.00 u  Adriaan Hilgersom        geen                           geen  

Zaterdag  21 maart 19.00 u  Adriaan Hilgersom        geen                           geen

Zondag    22 maart 11.00 u  Adriaan Hilgersom       Paula v Haastert             geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat 

Gedoopt, hiermee feliciteren wij de ouders en hun dopeling met het dopen van de afgelopen zondag in de H. Laurentiuskerk door Pastoor J. v. d. Bie.Hun namen zijn: Doutze van Wissen, Isabel Luk, Fiene Hoogendoorn en Quinten v Santen.  

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat.