Jubileum SOS: 40 jaar terug in de tijd

sos 1

Jubileum Stichting Oranjefeesten Stompwijk: 40 jaar terug in de tijd

De SOS bestaat dit jaar 40 jaar en dat is een mooi moment om eens terug te gaan in de tijd. In de eerste paar jaar had de stichting de naam ‘Comité 5 Mei Viering’. Op Bevrijdingsdag werden toen de eerste activiteiten georganiseerd door een flinke groep enthousiaste Stompwijkers. Mensen van het eerste uur waren: Sjaak Disseldorp, Aad en An Koeleman, Trees en Jan van der Burg, Antoon de Winter, Riet en Sjaak Vurens, Cees Boer, Piet Roeling en Hans en Fiet Schuijt. De eerste vergaderingen werden gehouden in de bar van Het Blesse Paard, daarna werd er nog even gezellig nagepraat, gebiljart en gekaart. Er werd gestart met een eenmalige subsidie van de gemeente, de Harddraverij kreeg datzelfde jaar subsidie om kinderspelen te organiseren maar na overleg tussen de besturen werd deze vervolgens overgedragen aan de SOS.

sos 2

Koninginnedag begon in die tijd al vroeg. Wellicht dat sommige Stompwijkers zich nog herinneren dat leden van de Blesruiters (tevens leden van Fanfare Juliana) in de vroege ochtend als herauten te paard de inwoners van ons dorp wakker maakten met hun trompetgeschal. Vervolgens ging de Fanfare voor in de optocht met daar achter de verkleedde jeugd op versierde fietsen, steppen of karren. Bij de kinderspelen deden vaak wel zo’n 250 tot 300 kinderen mee. In de middag ging men naar de gekostumeerde voetbalwedstrijd en werd er deelgenomen aan de spectaculaire kruiwagenraces (met de dames als vracht). Vaak in gemengde koppels, werd er fel gestreden voor de winst van de zeer gewilde consumptiebonnen.

Het idee van de Zeskamp werd zo geboren en bijna iedere Stompwijkse stichting of vereniging deed daar aan mee. In de hoogtij dagen waren er maar liefst 24 teams. Er was dan ook een team bij van het College van Burgemeester en Wethouders van Leidschendam. Dit team stond tijdens de zeskamp natuurlijk onder leiding van de burgemeester. Touwtrekwedstrijden begonnen vaak in het begin van de avonduren en de dag werd afgesloten met een Oranjedisco, waarmee de nodige financiële middelen werden gegenereerd om deze feestelijke dagen te organiseren.

Een hoogtepunt was de Bevrijdingstentoonstelling die in de jaren 90 werd opgesteld in de sporthal. Vele dorpsgenoten werkten mee aan de voorbereiding hiervan en hebben dagenlang het gemeentelijk archief uitgeplozen voor de juiste foto’s, informatie en documenten. Voor deze bijzondere tentoonstelling kwamen verschillende oud-Stompwijkers speciaal terug naar het dorp om herinneringen op te halen en alle bijzondere foto’s te bekijken.

sos 3

De lijst van de vele Stompwijkers die in de afgelopen 40 jaar óf als vrijwilliger óf als bestuurslid hebben meegeholpen om voor de jeugd een feestelijk dag te organiseren, zou bijna een Dorpsketting vullen. Dit laten wij dus achterwege. Dankbaar zijn wij hen uiteraard wel voor hun enthousiaste inzet in de afgelopen jaren. In 40 jaar is er ook veel veranderd: er is nu geen gemeentelijke subsidie meer en de burgemeester zou raar opkijken als de SOS hem zou uitnodigden om samen met het College als team deel te nemen aan een zeskamp in Stompwijk.

Tegenwoordig worden er op Koningsdag en Bevrijdingsdag in heel Nederland diverse vrijmarkten georganiseerd, gaat de jeugd naar grote dancefestivals, vliegen er op 5 mei helikopters met artiesten rond en ook onze Koning Willem-Alexander kiest nu voor zijn eigen, nieuwe stijl op Koningsdag.

Dankzij de Kerstklaverjasmiddag, een aantal trouwe sponsoren en de vele vrijwilligers zorgt de SOS op Koningsdag en Bevrijdingsdag nog steeds voor een leuke afwisselende dag voor jong en oud. Het bestuur zou het fijn vinden om in de toekomst een paar nieuwe leden te verwelkomen. We staan ook altijd open voor nieuwe ideeën, dus schroom niet om naar één van ons toe te stappen als u een idee heeft of volgend jaar mee zou willen helpen in de organisatie. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat deze dagen feestelijk gevierd blijven worden in ons dorp.

Stichting Oranjefeesten Stompwijk

sos walexander

De redactie heeft nog even contact opgenomen met het Koninklijk Huis om door te geven dat de Stichting Oranjefeesten Stompwijk 40 jaar actief is.

We hebben een foto gemaakt van de reactie van Willem, omdat foto’s vaak meer dan duizend woorden zeggen. Bij deze!

Redactie, Petra