Buurtschap Drie Molens te gast bij Jacqueline en Jan van der Krogt

richard Kaan 2richard Kaan 1

Buurtschap Drie Molens te gast bij Jacqueline en Jan van der Krogt

Een interessante lezing over de nieuwe Driemanspolder

Buurtschap Drie Molens hield afgelopen zaterdag een druk bezochte bijeenkomst in de tuin van Jacqueline en Jan van der Krogt. Onder het genot van een hapje en een drankje kon iedereen weer even bijpraten en kennismaken met drie nieuwe bewoners(echtparen) van het buurtschap.

De heer Paul Hollander, projectleider van de nieuwe Driemanspolder van het waterschap Rijnland, hield een interessante lezing over de totstandkoming van de nieuwe polder en met name over het zogenaamde laarzenpad dat van het tunneltje bij Leidschendam naar de achterste molen en de nieuwe polder wordt aangelegd. Dit project is slechts een klein onderdeel van het grote geheel en zal pas worden gerealiseerd als dit nieuwe natuurgebied de voltooiing nadert. Men hoopt eind volgend jaar met de werkzaamheden te beginnen maar door  enkele onteigeningsprocedures kan dat wel een jaartje later worden. Het is in ieder geval de bedoeling dat project in 2020 zal zijn voltooid. De kosten  zijn ruim 100 miljoen maar dan krijgen we ook wat: fietspaden, wandelpaden, ruiterpaden, bootjes verhuur kortom prachtige recreatie mogelijkheden.

De aanvankelijke gedachte, bij veel omwonenden, dat dit gebied een overloop moest worden voor het overtollige regenwater van de wijk Leidschenveen is niet juist. De aanleg  heeft meerdere redenen: recreatie, een groene buffer tussen de bebouwingen van Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam maar vooral een overloop voor het overtollige water in de omgeving van Stompwijk. Daarvoor wordt vanaf de Zoetermeerseplas een kanaal gegraven met twee stuwen waardoor het overtollige regenwater naar de Driemanspolder kan worden afgevoerd. Nabij de nieuwe rotonde in Stompwijk is daarvoor nu al een brug aangelegd.

Al met al was het een interessante uiteenzetting waarbij ook vele vragen van de omwonenden  werden beantwoord.  En dat alles in een prachtige tuin met een heerlijk hapje en een drankje. Het kon niet mooier. Jammer dat de afwezigen niet even de moeite namen hun absentie te melden.

Richard Kaan