Gemeente kan starten met nieuw afvalbeleid

Gemeente kan starten met nieuw afvalbeleid

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft ingestemd met het nieuwe afvalbeleid. Dat betekent dat de invoering van het nieuwe afvalbeleid per 1 januari 2016 kan starten. Met het nieuwe afvalbeleid kunnen inwoners meer afval scheiden en op termijn nemen de kosten voor de verwerking van het afval af. Deze kostenbesparing kan op termijn worden verrekend in de afvalstoffenheffing.

Wanneer het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd, gaan we op een nieuwe manier afval inzamelen. Inwoners hoeven dan niet meer met hun plastic, blik en drinkpakken, GFT en papier weg te brengen naar milieu parkjes. Dit wordt juist thuis opgehaald. Er komt niet nog een container bij. De container die nu voor al het restafval is, wordt straks voor plastic, blik en drinkpakken. De container voor GFT blijft en die voor papier ook. Voor het kleine beetje restafval dat er dan nog over blijft komt er een ondergrondse restafval container in de buurt. Voor bewoners van flats komen er juist meer mogelijkheden om afval te scheiden.

Wethouder Floor Kist: ’In de huidige situatie halen we restafval op dat niks waard is, straks halen we gescheiden afval op dat waarde heeft als grondstof en hergebruikt kan worden. Dat is een duurzame oplossing, die een kostenbesparing oplevert en ook nog eens beter is voor het milieu. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Daar is afval een van de belangrijke onderwerpen.’

Nieuw afvalbeleid

De Avalex gemeenten hebben samen het nieuwe afvalbeleid gemaakt: ‘Grip op grondstoffen’. Het is de bedoeling om meer afval te scheiden en te hergebruiken. Op dit moment wordt nog veel afval verbrand, en dat wordt in de toekomst alleen maar duurder. Grondstoffen uit afval leveren geld op. De ambitie is om in 2020 75% van ons afval te scheiden en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te realiseren. Dat is een flinke uitdaging. Leidschendam-Voorburg werkt daar graag aan mee.