Parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag   10 dec. 10.30 uur   Pastoriezaal Amnesty International

                                               Nationale brief schrijfdag voor gevangenen

Donderdag   10 dec. 20.00 uur   Vergadering Pastoraatsgroep

Zaterdag      12 dec. 19.00 uur   Geen viering

Zondag        13 dec. 11.00 uur   Eucharistieviering met Parochiekoor

 3e zondag v.d. Advent.          Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie.

Woensdag    16 dec. 09.00 uur   Kerkschoonmaak

Donderdag   17 dec. 10.00 uur   K.B.O. Kerst viering

                                               Voorganger: Pastoor Broeders

Donderdag   17 dec. 18.00 uur  Kerst viering van de Maerten v.d. Velde school. 

Misintenties: zondag 13 december: Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, Fam. Hilgersom—v. Klink, voor de familiedag Hilgersom v. Klink, Riet Knijnenburg v. Vliet, Kees v. Dijk, Corrie v.d. Zijden-v. Leeuwen, Jeanne Granneman-Zits, Joyce Granneman, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer-v.d. Bosch, Bep Smits-Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm-Bierhuis, Jan v. d. Bos,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen,  Annie Olijhoek-v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk, Cornelia v.d. Salm-Luk, Max v. Dijk.  

kerkhulpen                         Kosters                             Lectoren                           Misdienaars

zaterdag 12 dec. 19.00 uur  A. Hilgersom                       geen                                   geen

Zondag   13 dec. 11.00 uur  A. Hilgersom                     Jan Havik                             geen 

Mededelingen vanuit het secretariaat  

Website

de Laurentiuskerk is ook op het web bereikbaar: www.hlaurentius.nl  

Hebt u financiële problemen in deze dure decembermaand?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie

kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.  

Contact via het secretariaat