Stille armoede

Zoals u weet is er in Nederland veel stille armoede!

Vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering hebben het moeilijk. Het gaat hierbij om mensen die, door welke omstandigheden dan ook, zich financieel niets extra’s kunnen veroorloven. Vaak gaan andere (on)kosten voor en blijft er geen geld over voor een goede maaltijd en kunnen deze mensen daardoor vaak geen kerst vieren. 

Deze situatie kan iedereen overkomen, denk bijvoorbeeld aan een scheiding, verlies van inkomen, ziekte, een partner die plotseling wegvalt enz. 

Een deel van deze mensen vindt aansluiting bij de voedselbank en is bekend bij hulpverlening.  Echter, bij velen overheerst een gevoel van schaamte, of men verdient net enkele euro’s teveel, om aanspraak op deze faciliteiten te maken. In zo’n geval kunnen wij wellicht een helpende hand bieden! Wij bieden iedereen materiële en/of eventueel een geldelijke ondersteuning in noodsituaties. 

Weet u iemand, of zit u zelf in deze situatie en kunt u wat steun gebruiken, richt uw hulpvraag dan aan:  

Parochiële Charitatieve Instelling Stompwijk

PCI H. Laurentius,

Dr. v. Noortstraat 88

Stompwijk