Toestemming bouw Klaverblad

Hoogheemraadschap Rijnland heeft geen bezwaar tegen de bouw van een nieuwe woning direct naast de dijk, Klaverblad 7. Voor de bouw is alleen ‘klein graafwerk’ nodig waardoor de dijk niet verstoord wordt, noch het waterkerend vermogen wordt aangetast. Dat blijkt uit een publicatie in het Waterschapsblad. Het pand komt op 4,5 meter van de kruin van de dijk, in de zogenoemde beschermingszone regionale waterkering. Het pand krijgt een L-vorm. Eén deel wordt 9×19 meter groot met een hoogte van 9 meter, het andere deel 5,7×8,1 meter bij een hoogte van 9,5 meter. Overigens moet de gemeente nog akkoord gaan met het bouwplan.