Start bouw geluidscherm A4 Vlietland

De provincie wil dit najaar starten met de bouw van een geluid- en zichtscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het gaat om het stuk tussen het strand en de Weegsloot. Hier moet een deel van de bossages weg, moet een sloot worden omgelegd en moeten grondwallen worden aangebracht met daar bovenop het geluidscherm. Voor de werken wil de provincie de voortplantings- en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de boommarter verstoren. Daar is nu vergunning voor aangevraagd. Als vergunningsperiode is 1 september 2024 tot 1 januari 2028 aangegeven. De aanleg van het scherm was al in 2009 opgenomen in contracten die de provincie met BAM Infra sloot. In 2019 eisten Provinciale Staten dat het scherm er eindelijk zou komen. Als bouwstart stond toen 2021. Het nu aangegeven stuk is het eerste van vier delen in het schermproject van totaal 3,5 kilometer lengte.