OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING

De collecte van dit jaar bracht inclusief de oude Nederlandse guldens het bedrag op van € 2152,67 = fl 4743,86
Dit is een stijging van f 30 ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast hebben wij ook nog 1,5 kg buitenlandse munten opgehaald die centraal ingeleverd en ingewisseld worden. Omdat dit enige tijd in beslag zal nemen weten wij nu nog niet wat dit voor de collecte oplevert.
Namens de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF bedank ik de Stompwijkse gemeenschap hiervoor zeer hartelijk en voelen ons door dit prachtige resultaat gesteund om door te gaan in de strijd tegen kanker. In het bijzonder bedank ik, namens het KWF, alle collectanten, Zij hebben, door hun inzet, het mede mogelijk gemaakt om tot dit mooie bedrag te komen.
Jan van der Burg