Exit Prins Theo III.

Bij het afvoeren van (nu) Oud-Prins Theo III is de hulp van toch wel vele mensen onontbeerlijk geweest. Wij danken wederom als eerste diegene die we hieronder niet genoemd hebben, doordat we die vergeten zijn, of dat ze niet genoemd willen worden. Daarom toch onze dank. Verder danken we:
De ideeën opper (degene die het idee geopperd heeft)
De koffiejuffrouw, die tevens haar huis beschikbaar stelde voor alle vergaderingen
De zes verpleegkundige dames en de spreekstalmeester
De leveranciers van de materialen voor de behandelkamer
De hulptroepen om De Eerste Hulp te plaatsen en te verwijderen
De eigenaar van de douche voor het gebruik
Uiteraard Oud-Prins Theo III
Misschien tot volgend jaar, het afvoercomité. Ps. Wat het geweest is? Bent U alweer niet geweest?. Ppss. Prins Frank en Page Jacqueline, begin alvast maar te beven.