Help de paardenkastanje!

De paardenkastanjemineermot: een nietig motvlindertje van amper vier millimeter dat huishoudt in alle kastanjebomen en dat er de oorzaak van is dat kastanjes in de zomer veel blad verliezen of soms zelfs helemaal kaal worden. Een nieuwe plaag, die sinds 1999 in ons land woedt, op nummer één van de insectenplagentop 10 prijkt, en nu ook Leidschendam/Voorburg heeft bereikt.
Enkele inwoners hebben gevraagd of en hoe zij zelf zouden kunnen helpen in de strijd tegen deze plaag.

COMPOSTEREN
De mineermot is een productief insect, dat ieder jaar drie generaties voortbrengt. De poppen van de derde generatie en van een deel van de tweede generatie overwinteren in de afgevallen bladeren. Door deze bladeren (met de overwinterende poppen) te verzamelen en te vernietigen of te composteren worden de beginpopulaties van het volgende jaar kleiner. In plaats van in maart vindt de eerste plaagaanval dan pas plaats in mei. Maar bladruimen is niet afdoende om de aantasting volledig te stoppen, want er zullen altijd nog aangetaste bladeren blijven liggen. Een adequate manier van bestrijden is helaas nog niet gevonden, maar onderzoekers doen hun best in hun zoektocht naar natuurlijke vijanden. De deskundigen zien weinig heil in chemische bestrijding, zeker als dat op grote schaal zou gebeuren.

EIGEN TUIN
De wijkteams van Wijkbeheer ruimen in de openbare ruimte zoveel mogelijk het afgevallen blad op dat ze naar het composteerterrein brengen. Wilt u de paardenkastanje een handje toesteken? Graag! Kastanjeblad uit uw eigen tuin wegruimen is een goede zaak en het enige dat helpt helpen. Via de groene afvalbak wordt het blad op de juiste manier verwerkt tot compost en is de eerste aanval van de mineermot van het volgende jaar afgeslagen.