Proefzuil in bibliotheek

Leidschendam Voorburg brengt diensten dichterbij inwoners
De gemeentelijke site(s) spelen een grote rol in het informatie en participatieproces voor de inwoners van Leidschendam Voorburg. Het digitaal loket (elektronisch betalen wordt eerste kwartaal 2005 geïntroduceerd) en de mogelijk heden van interactieve beleidsvorming (meningspeilers, digitaal inspreken ) worden steeds verder uitgebreid. Niet iedere inwoner beschikt over een internet verbinding, daarom plaatst de gemeente Leidschendam Voorburg een zestal zuilen op strategische plekken binnen de gemeente om de wijken beter digitaal te ontsluiten. De digitale zuil brengt inwoners op een vertrouwde plek eenvoudig in contact met gemeentelijke producten en diensten. Nieuws en informatie wordt wijkgericht aangeboden aan inwoners. Zo kunnen zij in één oogopslag zien wie hun aanspreekpunten zijn (wijkwethouders, wijkmanagers, wijkagenten en teamleiders), kunnen zij direct digitaal hun vragen en opmerkingen aan hen kwijt en in de nabije toekomst zelfs direct een afspraak maken met één van de aanspreekpunten. Ook klachten en meldingen over de openbare ruimte kunnen nu binnen een handomdraai gemeld worden.

Noot van de redactie: Wilt u gebruik maken van deze digitale zuil dan kunt u op verschillende plaatsen in Leidschendam terecht.