D66 vraag van de maand

De inwoners van Leidschendam Voorburg moeten meer directe invloed hebben op de meningsvorming en besluitvorming door de politiek; de mening van de inwoners moet een belangrijker rol spelen in de politiek, vindt D66. Daarom heeft D66 Leidschendam Voorburg “de vraag van de maand”. Via Internet, e mail of eventueel telefonisch kunnen inwoners van Leidschendam Voorburg direct aan één van de gemeenteraadsleden van D66 hun mening geven over het onderwerp van de “vraag van de maand”. De “vraag van de maand” gaat telkens over een kwestie in de gemeente die binnen afzienbare tijd op de agenda van de gemeenteraad komt, of zou moeten komen. Met hun argumenten kunnen de burgers de discussies en afwegingen in de gemeenteraad verbeteren. De gemeenteraadsleden van D66 verwelkomen deze inbreng en zullen de reacties betrekken bij het bepalen van hun standpunt in de gemeenteraad. Waar gaat het deze keer om?
Gemeentepolitiek moet zich richten op de ontwikkeling van het woon en werk klimaat in de gemeente. Dit betekent zowel oplossingen bieden voor problemen die zich voordoen, als vooruitkijken naar de toekomst. Veel zaken strijden daarbij om de aandacht. Voor het maken van keuzes is het belangrijk vast te stellen wat de problemen zijn en wat goed gaat.
De vraag van de maand november:
Welke ontwikkelingen in de gemeente vindt u positief, en welke verdienen volgens u de meeste aandacht van het gemeentebestuur?
Reacties graag vóór 30 november, via onze website www.d66leidschendam voorburg.nl, of direct per e mail naar devraag@d66leidschendam voorburg.nl. U kunt ook ‘s avonds bellen met Peter van Dolen (tel. 3272772). Kunt u hem niet bereiken, laat dan een boodschap achter. Hij belt u zeker terug. Reacties op de vraag van de maand worden geplaatst op onze website. Elke maand wordt er een fles wijn verloot onder degenen die hebben gereageerd. Dit onder het motto ”makkelijker kunnen we het niet maken maar wel smakelijker”.