Sponsoring nieuwe film over Stompwijk

Zoals enkele weken geleden al gemeld  werd, zal de nieuwe film over het buitengebied van Stompwijk medio 2011 klaar zijn. Financieel hebben we het plaatje nog niet rond, maar er wordt intussen wel ‘gewoon’ doorgewerkt aan deze documentaireachtige film. Leo van den Brink, lid van onze groep, heeft het op zich genomen om de komende weken (zo mogelijk) alle Stompwijkse bedrijven te benaderen met het verzoek om de film te sponsoren. Hij is daar al mee begonnen. In een brief staat op een rijtje wat daar voor deelnemende bedrijven tegenover staat. En zoals altijd: vele kleintjes maken één grote.

Binnenkort zal Leo namens de Stichting Filmgroep Stompwijk contact met het bedrijfsleven opnemen. Als u zijn bezoek voor wilt zijn…bel hem gerust even op 06 1205 0932. De opbrengst van de film (première, verkoop van DVD’s e.d.) komt, net als bij de vorige film over Stompwijk, ten goede aan de restauratie van de plaatselijke kerk.

Als er particulieren zijn die graag (al dan niet anoniem) een financiële bijdrage willen leveren, kunnen ze die overmaken op rekeningnummer 1584.02.634 van de Stichting Filmgroep Stompwijk onder vermelding van ‘Film Stompwijk 2011’

 Jack Luiten, Stichting Filmgroep Stompwijk